MEDIANET LOGO

O NAS

Kiedy pojawił się dzisiaj pojmowany Internet mało kto wierzył i dostrzegał jak ogromne tkwią w nim możliwości i jak bardzo zmieni on nasze życie. My mieliśmy to szczęście, że mogliśmy to obserwować i uczestniczyć w tej rewolucji.

Na początku XXI wieku nasze miasto w tym temacie było w powijakach wraz z grupką zapaleńców chcieliśmy coś zmienić. Możliwości były niewielkie, technologie dopiero raczkowały, sprzęt był drogi.

Udało nam się jednak w oparciu o technologię wi-fi (sieć radiowa), zbudować infrastrukturę, złożoną z wielu nadajników i w stosunkowo szybkim czasie dotrzeć do miejsc w których dostarczenie internetu było niemożliwe.

Wkrótce obszar naszego działania przekroczył granice miasta, a co za tym idzie wzrosła liczba naszych klientów.

W 2007 roku wyodrębniła się z firmy MAGIS PLASTIKA firma MAGIS MEDIANET która zajęła się działalnością telekomunikacyjną. Z czasem rozwijały się technologie, rosła niezawodność i wydajność sprzętu.

Dzisiejsza sieć, jej wydajność, możliwości nie ma już zbyt wiele wspólnego z tamtymi czasami. Część naszej infrastruktury stanowią dziś sieci światłowodowe oraz własna wieża telekomunikacyjna na dawnym terenie Gazowni obecnie PUK przy ulicy Baczewskieg.

Docieramy obecnie oprócz Dębna1 do Oborzan2, Barnówka3, Cychr4, Suchlicy5, Dargomyśla6, Krześnicy7, Sarbinowa8 oraz do części Klepina9 i Grzymiradza10. Na dzisiaj dostarczamy internet do prawie dwóch tysiący komputerów, naszymi klientami są zarówno osoby prywatne jak i znane firmy, szkoły oraz jednostki samorządowe.

Nieskomplikowane i uczciwe zasady, brak konieczności utrzymywania linii telefonicznej, konkurencyjne ceny, krótkie umowy oraz błyskawiczny serwis i profesjonalna obsługa to tylko kilka atutów naszej działalności.

Zapraszamy !

OFERTA INTERNETOWA

Cennik

 • Opłata montażowa 50 PLN
 • Opłata montażowa wraz z instalacją routera 120 PLN
 • Karta sieciowa (w przypadku jej braku) 20 PLN
 • Opłata za zmianę lokalizacji 30 PLN
 • Sieci i nietypowe montaże wyceniane indywidualnie.

Abonamenty miesięcznie

 • 6 Mbit 32 PLN
 • 10 Mbit 42 PLN
 • 20 Mbit 47 PLN
 • 40 Mbit 63 PLN

W przypadku kilku lokalizacji możliwości negocjacji.
Wszystkie podane ceny brutto z VAT.
Umowa bezterminowa z okresem minimalnym 6 miesięcy.

Pomiędzy 0:00 a 9:00 internet bez limitu prędkości!

Więcej szczegółów w cenniku świadczenia usług.

Dokumenty do pobrania

Plik PDFAby móc otworzyć te pliki potrzebujesz programu Adobe Reader, który możesz pobrać stąd.

Możesz także zeskanować kody QR i pobrać pliki na swój smartfon.

RODO

Informacja dla Abonenta dotycząca danych osobowych.

1. Firma MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w DĘBNIE ul. Mickiewicza 13, zwana dalej Operatorem informuje, że jest administratorem danych osobowych Abonenta.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Operatora można się kontaktować pod adresem poczty iod_magis@odo.szczecin.pl  lub za pośrednictwem poczty na adres Operatora wskazany w pkt. 1.

3. Operator przetwarza dane osobowe Abonenta podane przez Niego w formularzu o zawarcie umowy, wskazanych przez Operatora jako niezbędne do zawarcia i realizacji przez Operatora umowy z Abonentem.

4. Operator informuje Abonenta, iż dla celów naliczania opłat z tytułu świadczenia Usług lub/i rozliczeń operatorskich przetwarzane będą dane transmisyjne obejmujące przypisany przez Operatora adres IP, dane lokalizacyjne (wskazujące położenie geograficzne Sprzętu), dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia oraz dane o jakości połączenia.

5. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania:
5.1. Dane zawarte w pkt. 3: zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz realizacja prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5.2. Dane zawarte w pkt. 4: zawarcie i realizacja usług telekomunikacyjnych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5.3. Dane zawarte w pkt. 3 i 4: naliczanie opłat abonenta i opłat z tytułu rozliczeń operatorskich i realizacja prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku zgody abonenta cel: marketing usług telekomunikacyjnych, na podstawie art. 165 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące kategorie odbiorców: przedstawiciele Operatora, podmioty i instytucje zajmujące się dochodzeniem należności od Abonenta, inni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, przewoźnicy, operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni, biura informacji gospodarczej, podmioty świadczące usługi na rzecz Operatora (rozwój i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych, biuro księgowo-rachunkowe), organy państwowe i instytucje, którym Operator zobowiązany jest przekazać dane Abonenta na mocy odrębnych przepisów.

7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora.
7.1. Dane, o których mowa w pkt. 3 i 4 będą przetwarzane przez Operatora w okresie obowiązywania umowy lub kolejnych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań przewidzianych w ustawie Prawo Telekomunikacyjne lub w przepisach odrębnych.
7.2 Abonent ma prawo do:
a) dostępu do jego danych osobowych w bazie Operatora i ich sprostowania w lokalnym punkcie obsługi Abonentów Operatora, na warunkach określonych w art. 15 i 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
b) usunięcia danych na warunkach określonych w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
c) ograniczenia przetwarzania danych na warunkach określonych w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
d) zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych na warunkach określonych w art. 21 i 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.3. Abonent w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie jego zgody w zakresie, w jakim są one przetwarzane dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Abonent ma prawo wnieść na działania Operatora skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane wskazane w pkt 3 i 4 są danymi niezbędnymi do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

10. Dane osobowe Abonenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KANTOR WALUTOWY

KANTOR WALUTOWY

W latach dziewięćdziesiątych po rozluźnieniu granic właściciele firmy MAGIS słusznie zauważyli potrzebę utworzenia w Dębnie kantoru walutowego.

W ciągu kilku lat Kantor ten urósł do wiodącej działalności firmy.

Korzystne kursy wymiany, elastyczność i otwartość pozwoliły nam zbudować bardzo dużą grupę wiernych i stałych klientów. Aktualnie można u nas wymienić Euro, dolary USA, norweskie i duńskie korony oraz funty brytyjskie.

Te tradycje wciąż podtrzymuje Kantor Walutowy Jacka i Sylwii Krzciuk.

A ceny?! Jak tradycja nakazuje, oczywiście są negocjowane :-)

KONTAKT

MAGIS MEDIANET

 • Jacek Krzciuk
 • ul. Mickiewicza 13
 • NIP: 8511003966
 • Nr konta do wpłat: 10 1240 3552 1111 0010 4017 2968

BIURO OBSŁUGI

 • ul. Armii Krajowej 10/1
 • 74-400 Dębno
 • telefon 665 775 150
 • emailmagis.medianet@gmail.com
mapa
top