MEDIANET LOGO

O NAS

Kiedy pojawił się dzisiaj pojmowany Internet mało kto wierzył i dostrzegał jak ogromne tkwią w nim możliwości i jak bardzo zmieni on nasze życie. My mieliśmy to szczęście, że mogliśmy to obserwować i uczestniczyć w tej rewolucji.

Na początku XXI wieku nasze miasto w tym temacie było w powijakach wraz z grupką zapaleńców chcieliśmy coś zmienić. Możliwości były niewielkie, technologie dopiero raczkowały, sprzęt był drogi.

Udało nam się jednak w oparciu o technologię wi-fi (sieć radiowa), zbudować infrastrukturę, złożoną z wielu nadajników i w stosunkowo szybkim czasie dotrzeć do miejsc w których dostarczenie internetu było niemożliwe.

Wkrótce obszar naszego działania przekroczył granice miasta, a co za tym idzie wzrosła liczba naszych klientów.

W 2007 roku wyodrębniła się z firmy MAGIS PLASTIKA firma MAGIS MEDIANET która zajęła się działalnością telekomunikacyjną. Z czasem rozwijały się technologie, rosła niezawodność i wydajność sprzętu.

Dzisiejsza sieć, jej wydajność, możliwości nie ma już zbyt wiele wspólnego z tamtymi czasami. Część naszej infrastruktury stanowią dziś sieci światłowodowe oraz własna wieża telekomunikacyjna na dawnym terenie Gazowni obecnie PUK przy ulicy Baczewskieg.

Docieramy obecnie oprócz Dębna1 do Oborzan2, Barnówka3, Cychr4, Suchlicy5, Dargomyśla6, Krześnicy7, Sarbinowa8 oraz do części Klepina9 i Grzymiradza10. Na dzisiaj dostarczamy internet do prawie dwóch tysiący komputerów, naszymi klientami są zarówno osoby prywatne jak i znane firmy, szkoły oraz jednostki samorządowe.

Nieskomplikowane i uczciwe zasady, brak konieczności utrzymywania linii telefonicznej, konkurencyjne ceny, krótkie umowy oraz błyskawiczny serwis i profesjonalna obsługa to tylko kilka atutów naszej działalności.

Zapraszamy !

OFERTA INTERNETOWA

Cennik

 • Opłata montażowa 50 PLN
 • Opłata montażowa wraz z instalacją routera 120 PLN
 • Karta sieciowa (w przypadku jej braku) 20 PLN
 • Opłata za zmianę lokalizacji 30 PLN
 • Sieci i nietypowe montaże wyceniane indywidualnie.

Abonamenty miesięcznie

 • 6 Mbit 32 PLN
 • 10 Mbit 42 PLN
 • 20 Mbit 47 PLN
 • 40 Mbit 63 PLN

W przypadku kilku lokalizacji możliwości negocjacji.
Wszystkie podane ceny brutto z VAT.
Umowa bezterminowa z okresem minimalnym 6 miesięcy.

Pomiędzy 0:00 a 9:00 internet bez limitu prędkości!

Więcej szczegółów w cenniku świadczenia usług.

Dokumenty do pobrania

Plik PDFAby móc otworzyć te pliki potrzebujesz programu Adobe Reader, który możesz pobrać stąd.

Możesz także zeskanować kody QR i pobrać pliki na swój smartfon.

RODO

Informacja dla Abonenta dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą DĘBNO 74-400 ul. Mickiewicza 13, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP  851 100 39 66, REGON 321011914 [dalej: Administrator, Operator]. Z Administratorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysłanej na adres firmy, telefonicznie: 665 775 150 lub wysyłając e-mail: magis.medianet@gmail.com

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres firmy lub za pomocą poczty elektronicznej: iod_magis@odo.szczecin.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych może się odbywać:

a. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO ( „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” ) i  art. 6 pkt 1 lit. c) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”);
b. w celu: zapewnienia właściwego poziomuobsługi Abonenta, zgodnie z art.161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody ( „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
c. w celu: naliczania opłat Abonenta i opłat z tytułu rozliczeń operatorskich, zgodnie z art. 165 ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO;     
d. w celu: marketinguusług telekomunikacyjnych lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej w zakresie danych transmisyjnych i kontaktowych, na podstawieart. 6 pkt 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody.

4. Prawnie uzasadniony interes Administratora
Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest:

 1. marketing bezpośredni własnych usług telekomunikacyjnych (poczta tradycyjna),
 2. obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, jak również dochodzenie roszczeń w zakresie zawartej umowy,
 3. stosowanie monitoringu w siedzibie Administratora w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa.

5. Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, który na podstawie pisemnej umowy powierzył im przetwarzanie danych osobowych ( Biuro rachunkowe, firmy świadczące usługi serwisu i rozwoju sieci telekomunikacyjnej ).

6. Okres przechowywania danych
a. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne lub w przepisach odrębnych,
b. dane przekazane na podstawie Pani/Pana zgody, będą przechowywane do czasu jej odwołania,
c. dane z zapisu monitoringu w siedzibie Administratora będą przechowywane przez okres 14 dni.

7. Zgodnie z RODO posiada Pani/Pan następujące uprawnienia
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z  art.15,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z  art.16,
c. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z art.17,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art.18,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzanych danych, zgodnie z art.21,
f. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych
Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, skutkowała będzie odmową jej zawarcia.

9. Zautomatyzowane przetwarzanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, lecz nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

KANTOR WALUTOWY

KANTOR WALUTOWY

W latach dziewięćdziesiątych po rozluźnieniu granic właściciele firmy MAGIS słusznie zauważyli potrzebę utworzenia w Dębnie kantoru walutowego.

W ciągu kilku lat Kantor ten urósł do wiodącej działalności firmy.

Korzystne kursy wymiany, elastyczność i otwartość pozwoliły nam zbudować bardzo dużą grupę wiernych i stałych klientów. Aktualnie można u nas wymienić Euro, dolary USA, norweskie i duńskie korony oraz funty brytyjskie.

Te tradycje wciąż podtrzymuje Kantor Walutowy Jacka i Sylwii Krzciuk.

A ceny?! Jak tradycja nakazuje, oczywiście są negocjowane :-)

KONTAKT

MAGIS MEDIANET

 • Jacek Krzciuk
 • ul. Mickiewicza 13
 • NIP: 8511003966
 • Nr konta do wpłat: 10 1240 3552 1111 0010 4017 2968

BIURO OBSŁUGI

 • ul. Armii Krajowej 10/1
 • 74-400 Dębno
 • telefon 665 775 150
 • emailmagis.medianet@gmail.com
mapa
top