MEDIANET LOGO

O NAS

Kiedy pojawił się dzisiaj pojmowany Internet mało kto wierzył i dostrzegał jak ogromne tkwią w nim możliwości i jak bardzo zmieni on nasze życie. My mieliśmy to szczęście, że mogliśmy to obserwować i uczestniczyć w tej rewolucji.

Na początku XXI wieku nasze miasto w tym temacie było w powijakach wraz z grupką zapaleńców chcieliśmy coś zmienić. Możliwości były niewielkie, technologie dopiero raczkowały, sprzęt był drogi.

Udało nam się jednak w oparciu o technologię wi-fi (sieć radiowa), zbudować infrastrukturę, złożoną z wielu nadajników i w stosunkowo szybkim czasie dotrzeć do miejsc w których dostarczenie internetu było niemożliwe.

Wkrótce obszar naszego działania przekroczył granice miasta, a co za tym idzie wzrosła liczba naszych klientów.

W 2007 roku wyodrębniła się z firmy MAGIS PLASTIKA firma MAGIS MEDIANET która zajęła się działalnością telekomunikacyjną. Z czasem rozwijały się technologie, rosła niezawodność i wydajność sprzętu.

Dzisiejsza sieć, jej wydajność, możliwości nie ma już zbyt wiele wspólnego z tamtymi czasami. Część naszej infrastruktury stanowią dziś sieci światłowodowe oraz własna wieża telekomunikacyjna na dawnym terenie Gazowni obecnie PUK przy ulicy Baczewskieg.

Docieramy obecnie oprócz Dębna1 do Oborzan2, Barnówka3, Cychr4, Suchlicy5, Dargomyśla6, Krześnicy7, Sarbinowa8 oraz do części Klepina9 i Grzymiradza10. Na dzisiaj dostarczamy internet do prawie dwóch tysiący komputerów, naszymi klientami są zarówno osoby prywatne jak i znane firmy, szkoły oraz jednostki samorządowe.

Nieskomplikowane i uczciwe zasady, brak konieczności utrzymywania linii telefonicznej, konkurencyjne ceny, krótkie umowy oraz błyskawiczny serwis i profesjonalna obsługa to tylko kilka atutów naszej działalności.

Zapraszamy !

OFERTA INTERNETOWA

Cennik

 • Opłata montażowa 50 PLN
 • Opłata montażowa wraz z instalacją routera 120 PLN
 • Karta sieciowa (w przypadku jej braku) 20 PLN
 • Opłata za zmianę lokalizacji 30 PLN
 • Sieci i nietypowe montaże wyceniane indywidualnie.

Abonamenty miesięcznie

 • 6 Mbit 32 PLN
 • 10 Mbit 42 PLN
 • 20 Mbit 47 PLN
 • 40 Mbit 63 PLN

W przypadku kilku lokalizacji możliwości negocjacji.
Wszystkie podane ceny brutto z VAT.
Umowa bezterminowa z okresem minimalnym 6 miesięcy.

Pomiędzy 0:00 a 9:00 internet bez limitu prędkości!

Więcej szczegółów w cenniku świadczenia usług.

Dokumenty do pobrania

Plik PDFAby móc otworzyć te pliki potrzebujesz programu Adobe Reader, który możesz pobrać stąd.

Możesz także zeskanować kody QR i pobrać pliki na swój smartfon.

RODO

Polityka Prywatności

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w firmie MAGIS MEDIANET

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą:
74-400 DĘBNO ul. Mickiewicza 13, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP  8511003966, [dalej: Administrator, Operator]. Z Administratorem można się kontaktować poprzez pocztę tradycyjną wysłaną na nasz adres, telefonicznie: 665 775 150 lub wysyłając e-mail na adres: magis.medianet@gmail.com

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w siedzibie firmy, poprzez pocztę wysłaną na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres: iod_magis@odo.szczecin.pl

3. Główne cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych w naszej firmie może być realizowane w celu:

 1. wykonywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b. RODO,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas w zakresie rozliczeń finansowych, prowadzenia księgowości, archiwizacji dokumentacji oraz wypełniania obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c. RODO,
 3. nawiązania kontaktu z Panią/Panem w celu zapewnienia właściwej obsługi Klientów oraz marketingu naszych usług telekomunikacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. a. RODO,
 4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej pomiędzy nami umowy, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f. RODO, tj. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą firmę jest:

 1. marketing bezpośredni naszych usług telekomunikacyjnych, w tym nowych promocji,
 2. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w zakresie zawartej pomiędzy nami umowy,
 3. stosowanie monitoringu w siedzibie Administratora w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa Klientów.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez nas umów o współpracy, w tym: podwykonawcom wspierającym nas w serwisowaniu systemu IT, przy montażu sprzętu u Państwa i obsługujących nas w zakresie spraw finansowo-księgowych. Nasi podwykonawcy mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w określonych przez nas celach, na podstawie umowy powierzenia.

6. Okres przechowywania danych

 1. dane osobowe będą przechowywane w czasie wykonywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie zakreślonym obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze, w tym w ustawie Prawo telekomunikacyjne,
 2. dane osobowe przekazane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. dane osobowe z monitoringu w siedzibie Administratora będą przechowywane przez okres 14 dni.

7. Zgodnie z RODO, w każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii tych danych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 2. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  Z praw tych mogą Państwo skorzystać, składając wniosek/żądanie na wyżej podane nasze dane kontaktowe.
  W sytuacji, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych niezbędnych do podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest warunkiem umownym. Odmowa podania tych danych, skutkowała będzie odmową zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne - podstawą ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, lecz nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

KANTOR WALUTOWY

KANTOR WALUTOWY

W latach dziewięćdziesiątych po rozluźnieniu granic właściciele firmy MAGIS słusznie zauważyli potrzebę utworzenia w Dębnie kantoru walutowego.

W ciągu kilku lat Kantor ten urósł do wiodącej działalności firmy.

Korzystne kursy wymiany, elastyczność i otwartość pozwoliły nam zbudować bardzo dużą grupę wiernych i stałych klientów. Aktualnie można u nas wymienić Euro, dolary USA, norweskie i duńskie korony oraz funty brytyjskie.

Te tradycje wciąż podtrzymuje Kantor Walutowy Jacka i Sylwii Krzciuk.

A ceny?! Jak tradycja nakazuje, oczywiście są negocjowane :-)

KONTAKT

MAGIS MEDIANET

 • Jacek Krzciuk
 • ul. Mickiewicza 13
 • NIP: 8511003966
 • Nr konta do wpłat: 10 1240 3552 1111 0010 4017 2968

BIURO OBSŁUGI

 • ul. Armii Krajowej 10/1
 • 74-400 Dębno
 • telefon 665 775 150
 • emailmagis.medianet@gmail.com
mapa
top